VINDKRAFT PÅ LAND
Energirevolutionen med PNE

Utbudet av hållbar energi från förnybara källor har ökat dramatiskt under de senaste åren. Vindkraften bidrar särskilt mycket till elproduktionen.

Sedan 1990 har PNE-koncernen framgångsrikt genomfört mer än 260 landbaserade vindkraftparker med en total nominell effekt på cirka 3.800 MW och är nu verksam i 14 länder på fyra kontinenter.

UTVECKLING FRAM TILL DEN FÄRDIGA VINDKRAFTPARKEN

PNE Group är en av de mest erfarna utvecklarna av vindkraftparker. Från sökandet efter en lämplig plats och fram till byggandet av den färdiga vindkraftparken tillhandahåller vi den kompetens och erfarenhet som vi har fått genom att förverkliga mer än 260 vindkraftparker. Dessutom tar vi ofta ansvar för den tekniska och kommersiella förvaltningen av våra egna och våra kunders vindkraftsparker, även under driftsfasen.

Under projektets utvecklingsfas samarbetar vi så nära och öppet som möjligt med grannar, föreningar, berörd kommun och offentliga myndigheter för att uppnå största möjliga acceptans.

FINANSIERING
Kapital till vindkraftverksprojektet

En viktig del av varje projekt är att säkra finansieringen. Det krävs en grundlig analys av bygg- och driftskostnaderna, där man också måste ta hänsyn till rättsliga och tekniska krav. ” PNE-koncernen förhandlar och ingår avtal med banker, försäkringsbolag och andra intressenter och beslutsfattare under projektets planeringsfas.

BYGGNATION
Omfattande expertis för att uppföra vindkraftparken

När slutgiltigt tillstånd har erhållits kan byggandet av vindkraftparken och den nödvändiga infrastrukturen, inklusive kablar och vägar, påbörjas. Allt är samordnat, från byggandet av vindkraftverket och installationen av de olika delarna till färdigställandet. Vi använder också den senaste tekniken för att skapa en optimerad vindkraftpark. Projektet planeras i nära samarbete med alla inblandade på plats redan från början.

FÖRSÄLJNING
Framtidsinriktat samarbete med starka partners

När vindkraftparken har sålts och tagits i drift överlämnas den driftsklar till våra pålitliga partner - institutionella investerare, energileverantörer, investeringsbolag och internationella företagsgrupper. Effektiva företag och leverantörer garanterar att vindkraftparken fortsätter att fungera kontinuerligt på lång sikt. De vindkraftparker som vi utvecklar bidrar följaktligen till att uppnå klimatmålen samtidigt som beroendet av icke-förnybara energikällor minskar.

 

DRIFT AV VINDKRAFTVERK I EGEN REGI

Vi säljer inte alla vindkraftverk som vi utvecklar.  En del av dem behåller vi i vår egen ägo och driver själva. De producerar tillförlitligt grön el på olika platser och genererar långsiktiga inkomster. En del av dessa vindkraftparker kan vi också förnya i framtiden genom ”repowering”.

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
Kompetens för långsiktig framgång

PNE-koncernen hjälper också till med den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftverk. Detta omfattar dels den kontinuerliga övervakningen av vindkraftparken, dels samordningen av underhålls- och reparationsarbeten. Vi ser till att vindkraftparken underhålls och repareras regelbundet och att vindkraftverken fungerar så effektivt som möjligt - både i våra egna och i våra kunders vindkraftparker.

Repowering
Förnyelse av vindkraftverk

Liksom alla tekniska anläggningar har vindkraftverk en viss livslängd. Den normala drifttiden för vindkraftverk är mellan 20 och 30 år. Därefter kan äldre turbinmodeller ersättas med nyare med högre kapacitet, en process som kallas "repowering". Vid repowering görs en ny undersökning och godkännandeförfarandet upprepas rutinmässigt. Därefter kan driftscykeln börja om på nytt. Genom repowering kan elproduktionen mångdubblas med färre antal vindkraftverk.

FÖRVÄRV AV PROJEKT OCH VINDKRAFTVERK

Utvecklingen av vindkraftverksprojekt och ombyggnationer är förknippade med risker och osäkerheter. Vissa utvecklare eller vindkraftverksoperatörer söker därför en stark partner att samarbeta med. Även här är PNE-koncernen redo för partnerskapsbaserade lösningar eller förvärv av projekt eller vindkraftverk.