Om Oss

PNE Sverige AB verkar över hela Sverige genom kontoret i Göteborg. PNE Sverige AB projekterar och bygger landbaserade vindkraftsparks- och solkraftprojekt. Som en del av PNE Group, baserat i Tyskland, inkluderar kärnkompetenserna projektering, utveckling, finansiering och byggnation av vind- och solenergianläggningar. När ett projekt har uppnått kommersiell drift erbjuder företaget tekniska och ekonomiska förvaltningstjänster. Som oberoende kraftproducent (IPP) driver företaget också ett antal egna vindkraftsparker i Tyskland.

PNE-koncernen expanderar till dynamiska tillväxtmarknader med både land och havsbaserade vindkraftparksprojekt liksom solkraftprojekt. PNE Sverige AB grundades 2020 och är ett helägt dotterbolag till PNE AG, ett tyskt börsnoterat företag inom förnyelsebar energi baserat i Cuxhaven, Tyskland med cirka 500 anställda.

PNE Sverige utvecklar en pipeline av flera projekt med ett team av erfarna medarbetare med nyckelkompetenser inom projektutveckling av förnybar energi, inklusive finansiering, tillstånd, överföring, fastigheter, byggnation, GIS och vindbedömning.

PNE Sverige har ett nära samarbete med den Motalabaserade utvecklaren VKS som är ett samägt bolag/joint venture inom PNE-koncernen.

PNE är aktiv medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi.

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Från inledande förstudier- och tillståndsprocesser, via finansiering och byggnation till nyckelfärdig anläggning, drift och ”re-powering” i slutet av ett systems livslängd, omfattar PNE:s tjänster alla faser av utveckling och drift av vind och solkraftsparker. Med hjälp av denna övergripande strategi kombinerar vi ekonomisk framgång och ansvar för miljön som grunden för vår utveckling.

Vår strategiska inriktning omfattar hela värdekedjan för förnybar energi. Även om vi etablerade vårt rykte inom vindkraft, inklusive utveckling av vindkraft till havs, har vi utökat vår expertis för att utveckla solcells-, energilagrings- och power-to-X-teknik med fokus på vätgas.

UPPFÖRANDEKOD

I mer än tjugo år har PNE framgångsrikt projekterat vindkraftsprojekt och förvandlat dem till verklighet. PNE-projekt uppfyller de högsta kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet och har därmed gjort oss till en marknadsledare.

En företagskultur som präglas av integritet, etik och personligt ansvar är förutsättningarna för att säkra PNE:s prestige och PNE-koncernens fortsatt framgångsrika internationella tillväxt.

Med nuvarande uppförandekod avser vi att förmedla den vision och det uppdrag vi eftersträvar. Och vi vill i detalj beskriva de värderingar, principer och uppförande som bestämmer PNE-koncernens affärspraxis på vägen mot att uppnå vår vision.

PNE Code of Conduct

 

 

VÅRT TEAM
Mattias Törnkvist
Verkställande Direktör

E-Mail: mattias.tornkvist(at)pne-ag.com
Tel.: +46 70 237 88 28

Johan Martinsson
Projektledare

E-Mail: johan.martinsson(at)pne-ag.com
Tel.: +46 70 305 17 30

Stefan Ebeling
Styrelseordförande

E-Mail: ebeling(at)wkn-group.com
Tel.: +49 160 88 49 191

Henning Hess
Marknadsanalytiker

E-Mail: henning.hess(at)pne-ag.com
Tel.: +49 151 17565715