VI HAR PASSION FÖR ENERGI I ALLT VI GÖR.

PNE Sverige AB är engagerade i projektutveckling över hela Sverige. Som ett dotterbolag i PNE AG koncernen, med huvudkontor i Tyskland, är vårt erfarna team engagerat i att framgångsrikt utveckla, finansiera, konstruera och driva vindkrafts-, solcells- och energilagringsprojekt. Vi drivs av tron att en bättre framtid kommer att byggas genom bättre energival. Med denna tro är vi fast beslutna att bana vägen för den bättre framtiden.

LEVERANTÖREN AV RENA ENERGILÖSNINGAR
VI HAR ERFARENHET.

Vårt erfarna team har omfattande kunskap inom projektutveckling och genomförande av projekt inom förnybar energi. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att nå projektframgång, såsom val av plats, tillståndsprocess, elnätsanslutning, vindresursanalys, finansiering och byggnation.

Map
VI FRÄMJAR EN EKONOMI MED REN ENERGI.

Förnybara energikällor är nu ett vanligt alternativ i nästan alla delar av världen. Under de senaste åren har det installerats mer förnybar kraftkapacitet än fossila bränslen och kärnkraft tillsammans. Förnybara energikällor står nu för mer än en tredjedel av den globala elkapaciteten. De har visat sig vara tillförlitliga och säkra och är mycket ofta det billigaste alternativet. Som ett av de mer etablerade företagen i branschen spelar PNE-koncernen en viktig roll i utbyggnaden av förnybara energikällor som vindkraft och solenergi i Sverige och internationellt.

Vi inser att batterilagringssystem är ett viktigt komplement till våra vind- och solprojekt. I takt med att priserna på batterier fortsätter att sjunka kommer vi att se en ökad användning av energilagringssystem för att förbättra och modernisera elnätet. PNE är ledande inom utveckling och användning av denna nya teknik, med ett högkvalificerat team som ägnar sig åt att utforska nya möjligheter.